Burenakkoord versoepelt vergunningen

Burenakkoord versoepelt vergunningen

Vergunningen voor simpele verbouwingen kunnen sneller afgegeven worden als er al een akkoord is met de buren. De gemeente Hoorn stimuleert initiatiefnemers om vooraf met de buren in gesprek te gaan over het beoogde bouwplan. Dit zorgt voor een goede relatie tussen buren. Hierdoor neemt de kans op bezwaar af. Daarbij kan een schriftelijk akkoord van de buren de doorslag geven voor het verlenen van een vergunning en bijdragen aan snellere vergunningverlening. Dit is het zogenaamde ‘Burenakkoord’.

Geschatte leestijd: 2 minuten

10 Oktober 2014

Versnellen en verbeteren van algemene regels en vergunningen

Vergunningen voor simpele verbouwingen kunnen sneller afgegeven worden als er al een akkoord is met de buren. De gemeente Hoorn stimuleert initiatiefnemers om vooraf met de buren in gesprek te gaan over het beoogde bouwplan. Dit zorgt voor een goede relatie tussen buren. Hierdoor neemt de kans op bezwaar af. Daarbij kan een schriftelijk akkoord van de buren de doorslag geven voor het verlenen van een vergunning en bijdragen aan snellere vergunningverlening. Dit is het zogenaamde ‘Burenakkoord’.

Vernieuwend

Het gebruik maken van een Burenakkoord is nieuw. Een aanvraag die afwijkt van het bestemmingsplan, neemt dit veel tijd in beslag. De gemeente moet een afweging maken tussen het belang van het realiseren van het bouwplan, en de belangen van de omwonenden en het algemeen belang. Als de buren geen problemen hebben met het bouwplan, kan dit ervoor zorgen dat de gemeente eerder in het voordeel van het bouwplan beslist. Dat is nieuw.  Ook nieuw is dat de buren op deze manier advies geven over de aanvraag en dat hiermee de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de omgeving deels bij de buurt komt te liggen. 

Resultaat

De eerste vergunning met een burenakkoord is inmiddels afgegeven. De voordelen van het burenakkoord zijn: 

  • Het is goed voor de burenrelatie om bouwplannen met elkaar te bespreken; 
  • De kans dat de omgevingsvergunning wordt verleend neemt toe; 
  • De omgevingsvergunning kan sneller worden verleend; 
  • De kans op bezwaar en beroep neemt af.