Geluidsoverlast van de buren? Politiebonden roepen agenten op klachten te negeren

Geluidsoverlast van de buren? Politiebonden roepen agenten op klachten te negeren

Wie last heeft van een rumoerig feestje of een luide verbouwing bij de buren staat er binnenkort mogelijk alleen voor. De vier grote politiebonden roepen agenten op vanaf woensdag alle meldingen van geluidsoverlast links te laten liggen. De Nederlandse Stichting Geluidshinder baalt van het besluit en roept de politie op de boel niet te laten escaleren.

Geschatte leestijd: 3 minuten

4 April 2022

De oproep van de bonden is onderdeel van cao-acties die momenteel worden gehouden. Het gaat om de alweer vijfde protestactie in het actietraject Van kwaad tot erger, een zogeheten stapelprotest waarmee de bonden de politieke druk proberen op te voeren.

Door klachten van geluidsoverlast te negeren wordt de burger voor het eerst hard geraakt. Als veroorzakers van overlast straks geen bezoekje meer krijgen van de politie, kan dit in sommige woonwijken wel eens uit de hand gaan lopen. Advocaat Just Hamming is gespecialiseerd in bouw- en vastgoedrecht en wordt vaak ingeschakeld bij burenruzies. Hij richtte er speciaal het platform burenproblemen.nl voor op. Volgens Hamming kan de oproep van de politie tot escalatie leiden tussen buren die al langer met elkaar overhoop liggen. ,,Dit omdat er geen onafhankelijke partij is die bij bijvoorbeeld een te luid feestje ingrijpt. Ik sluit niet uit dat mensen dan eerder het recht in eigen hand gaan nemen, met allerlei nare gevolgen.”

Hoewel agenten worden opgeroepen geen werk meer te maken van een melding van geluidsoverlast, wordt wel verwacht dat ze bij excessen nog altijd zullen optreden. ,,De actievoerders worden geacht hun maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te blijven nemen”, leggen de bonden uit. ,,Als een geval van geluidsoverlast naar hun professionele inschatting serieus gevaar voor personen met zich meebrengt dan moet er wel degelijk worden ingegrepen.”

Groot probleem

De Nederlandse Stichting Geluidshinder, die geluidshinder in Nederland zoveel mogelijk probeert tegen te gaan, vindt het vervelend dat de politie overgaat tot deze actie. ,,We hebben er begrip voor dat de politie actievoert voor een betere cao, maar het publiek wordt hiervan de dupe. Er zijn al zo weinig instanties die burenoverlast behandelen, dat is echt een groot probleem. Het helpt dan niet als de politie het werk neerlegt”, zegt directeur Erik Roelofsen.

Burgers die last ondervinden van geluidsoverlast, kunnen zich nog altijd wenden tot de gemeente, zegt Roelofsen. ,,Die kunnen een boa langs sturen, al gebeurt dat in beginsel vrijwel nooit. Bij geluidsoverlast bellen burgers doorgaans met de politie. Laten we nu maar hopen dat het niet gaat escaleren. Ik sluit niet uit dat er mensen zijn die nu denken: ach, de politie doet toch niks, laat ik maar eens lekker hinder voor anderen gaan veroorzaken. Dat is geen fijne ontwikkeling.”

Steeds vaker geluidsoverlast

Het aantal klachten over geluidsoverlast is de afgelopen periode fors toegenomen. Van maart 2021 tot en met februari 2022 registreerde de politie zo’n 198.000 herriemeldingen. Niet helemaal verrassend is ook het aantal burenruzies toegenomen: in 2020 werden er 2500 meer gemeld dan in het jaar daarvoor. In totaal zijn er 20.000 ruzies gemeld. Geluidsoverlast was hierbij het grootste probleem.

Een burenruzie heeft veel invloed op de leefbaarheid in wijken. Een conflict beïnvloedt het dagelijks leven en soms zitten mensen niet meer lekker in hun eigen huis, stelde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) in september vorig jaar. In ons land zijn 3500 getrainde bemiddelaars aan de slag.

Lees verder op Algemeen Dagblad