Bouwen in en met de buurt

Gemeente Den Haag ‘Bouwen in en met de buurt’

Een goede relatie met uw buren en rekening houden met elkaar zorgt voor een fijne leefomgeving en verhoogt uw woon- en leefplezier. Daarom is het belangrijk dat er bij bouwwerkzaamheden in de wijk of straat een goede verstandhouding is en blijft. Dit zorgt voor begrip voor elkaars situatie en voorkomt overlast, klachten en bezwaren. Lees welke middelen u kunt gebruiken om elkaar voor en tijdens de bouw te informeren over wat er gaat gebeuren.

Bron: Den Haag

Geschatte leestijd: 5 minuten

1 November 2018

Voor initiatiefnemers van bouwplannen en belanghebbenden zoals omwonenden, zijn er verschillende manieren om elkaar te informeren of informatie op te zoeken over de bouwwerkzaamheden. Hiervoor zijn praktische voorbeelden gemaakt om direct te gebruiken.

Praktische voorbeelden om direct te gebruiken

Gaat u bouwen of verbouwen? Of wilt u weten wat er in uw buurt gebeurt? In onderstaande pdf’s vindt u handige tips, voorbeelden van brieven, posters en briefkaarten die u kunt gebruiken.

Bouwen: communiceer op tijd met de buurt

Als u bouwplannen heeft dan heeft dat meestal invloed op uw omgeving, buren en omwonenden. Het is daarom belangrijk om de buurt bij uw plan te betrekken. Dit is uw verantwoordelijkheid als degene die bouwplannen heeft. Het is verstandig om al vóór de indiening van uw bouwplan de buurt te betrekken. Daarmee voorkomt u mogelijke vertraging en houdt u de relatie met uw buren en omwonenden goed.

In de handreiking vindt u een stappenplan voor de communicatie met uw buren en omwonenden.

In het kort kunt u de volgende stappen en momenten aanhouden:

  1. Betrek uw buren en omwonenden (de belanghebbenden) bij het opstellen van uw plan. U informeert mensen vooraf. Dit wordt gewaardeerd en u kunt mogelijke kansen en knelpunten met elkaar bespreken en oplossen. Als u een vergunning aanvraagt, dan kunt u ook aangeven dat u uw buurt heeft betrokken bij het plan.
  2. Bespreek de planning en de impact van de werkzaamheden. U kunt ongeveer aangeven wat uw buren kunnen verwachten en waar ze rekening mee moeten houden (geluid, verkeer, stof, parkeerdruk, afzettingen, bouwpersoneel, enzovoorts). Als uw buren weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze veel gemakkelijker met eventuele hinder omgaan en voorkomt u klachten. 
  3. Deel contactgegevens met elkaar zodat u elkaar snel kunt informeren. Hiermee zorgt u dat u bij onverwachte gebeurtenissen of bij knelpunten elkaar snel kunt informeren. Dit voorkomt ergernis en verbetert de samenwerking.
  4. Houd regelmatig contact met elkaar tijdens de werkzaamheden. Een vraag of alles nog goed gaat voorkomt ergernis en vergroot de betrokkenheid bij elkaar en zorgt voor veel meer begrip als er een keer hinder is.

Welke bouwwerkzaamheden zijn er in uw buurt?

Wordt er in uw buurt gebouwd of wilt u weten wat er gaat spelen in uw buurt? De gemeente publiceert alle aanvragen van vergunningen en het besluit daarop. U kunt gemakkelijk alle aanvragen in uw buurt zien, ook van bijvoorbeeld kapvergunningen.

Aanvragen en besluiten bekijken

Bezwaar indienen

Bent u het niet eens met een besluit? U kunt op tijd bezwaar indienen en vooraf in overleg gaan met de bouwers.

Status van uw vergunningaanvraag volgen

Heeft u een vergunning aangevraagd? U kunt de status van uw aanvraag bekijken via MijnDenHaag. U logt in met uw DigiD. Heeft u geen DigiD? Vraag er dan een aan via www.digid.nl.

Verbouwen in Den Haag

(Ver)bouwen in Den Haag: vergunningen

Als u van plan bent te gaan (ver-)bouwen, dan komt er veel op u af. U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig, er moeten bouwtekeningen worden gemaakt en er moet veel gepland en geregeld worden.

Aan het indienen van een omgevingsvergunning aanvraag zijn kosten verbonden, zogenaamde leges. Kijk op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen of u deze voor uw bouwproject moet aanvragen. Ook vindt u een verwijzing naar een stappenplan over wat er gebeurt als u een vergunning heeft aangevraagd.

Bij de gemeente vraagt u als dat nodig is voor uw plannen een vergunning aan, deze vergunning heet omgevingsvergunning. De instructievideo maakt duidelijk wat er van u verwacht wordt voor het indienen van een aanvraag

YouTube video

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een vergunning voor een dakkapel, het vervangen van kozijnen, een serre aan uw huis of een andere kleine verbouwing, kijk dan op Snel vergunning aanvragen voor kleine bouwwerken. Andere vergunningen die u nodig kunt hebben staan op de pagina’s Bouwvergunningen en Woonvergunningen. U kunt ook berekenen hoeveel u voor een vergunning betaalt (leges).

ls uw vergunning verleend? Dan vindt u in het besluit een aantal voorschriften waar de verbouwing aan moet voldoen. Bekijk de video die duidelijk maakt wat er van u verwacht wordt als u gaat starten met de verbouwing.

YouTube video

De gemeente maakt uw aanvraag en het besluit bekend op overuwbuurt.overheid.nl

Melden van overlast

De gemeente controleert bouwplannen en de uitvoering daarvan op de naleving van de bouweisen. Daarnaast heeft de gemeente een taak bij het voorkomen van onveilige situaties. De meeste situaties die hinder veroorzaken vallen onder verantwoordelijkheid van de bewoners en kunnen in onderling overleg worden opgelost. Bekijk daarom eerst of u de overlast samen kunt oplossen, voordat u een melding doet bij de gemeente.

Kijk voor meer informatie op de pagina Meldingen verbouwen.