In gesprek met de buren bij een verbouwing

In gesprek met de buren bij een verbouwing

Volgend jaar wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Het nemen van omgevingsinitiatieven, zoals een verbouwing, wordt gemakkelijker. Tegelijktertijd wordt het belangrijker dat u de buren goed informeert.

Geschatte leestijd: 1 minuut

1 Februari 2021

Hoe informeert u buren en anderen over een omgevingsinitiatief?

Het kan gebeuren dat u een omgevingsvergunning van de gemeente nodig heeft. Bijvoorbeeld wanneer u: wilt bouwen, een oprit wilt verplaatsen of wanneer u een initiatief neemt voor verbetering van de buurt. U neemt dan een omgevingsinitiatief zoals we dat officieel noemen. Volgend jaar wordt een nieuwe wet ingevoerd waarmee de regels voor deze omgevingsinitiatieven anders worden. Deze nieuwe wet heet de Omgevingswet. Voor inwoners en ondernemers in de gemeente Dronten betekent die wet dat:

  • Het verkrijgen van een omgevingsvergunning sneller kan gaan;
  • U, als initiatiefnemer, buren en belanghebbenden goed informeert over en betrekt bij het initiatief.

Lees verder