Rechtsbijstandverzekering steeds vaker ingezet voor burenruzies

Rechtsbijstandverzekering steeds vaker ingezet voor burenruzies

Voor het tweede jaar op rij is het aantal burenruzies in ons land toegenomen.

Geschatte leestijd: 3 minuten

27 december 2022

Coronapandemie en thuiswerken

Dit blijkt uit een analyse die werd uitgevoerd door de Stichting Achmea Rechtsbijstand. De stijging van de afgelopen twee jaar is te verklaren door de coronapandemie en het vele thuiswerken. Doordat mensen vaker thuis zijn, beginnen ze zich meer aan de buren te ergeren. Ook zijn veel mensen beginnen te verbouwen, wat voor meer overlast en ruzies zorgt.

Buren schakelen vaker de rechtsbijstandverzekering in

Het is niet alleen opvallend dat het aantal burenruzies is toegenomen, maar ook dat er meer mensen hiervoor een beroep hebben gedaan op de rechtsbijstandverzekering. En dit terwijl er in het afgelopen jaar juist een dalende trend zat in het afnemen van rechtsbijstand. De rechtsbijstandverzekering is een verzekering die juridische ondersteuning biedt als er problemen zijn. Dit gaat van het verlenen van juridisch advies tot het betalen van een advocaat om voor de rechter naar een oplossing te zoeken. De rechtsbijstandverzekering kan verschillende conflicten dekken, gaande van burenruzies over arbeidszaken tot studenten- en huurconflicten.

Mediation biedt vaak een goede oplossing

Door corona zijn er de afgelopen jaren flinke wachttijden ontstaan bij de rechter. Hierdoor wordt het moeilijker om via de rechter snel een burengeschil te beslechten, waardoor ruzies lange tijd kunnen blijven smeulen. Daarom zetten rechtsbijstandverzekeraars steeds vaker in op mediation. Bovendien levert mediation ook heel goede resultaten op. Vaak kan tot ruim 95 procent van de burenruzies worden opgelost door middel van mediation of conflictbemiddeling.
Het voordeel is dat de partijen bij elkaar worden gebracht om het probleem gezamenlijk op te lossen. Er wordt gedacht in oplossingen in plaats van in problemen. Doordat men de oplossing zelf bedenkt, heeft het een groot draagvlak. Een ander voordeel is dat mediation wel vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. De afspraken worden namelijk opgeschreven en zijn bindend.

Bij WA.nl, hét informatieportaal omtrent aansprakelijkheid in Nederland, raadt men buren daarom aan om altijd eerst samen op zoek te gaan naar een oplossing of om een bemiddelaar in te schakelen. Ook daar valt te horen dat bemiddeling meestal een goede oplossing biedt bij een burenruzie. Als bemiddeling geen oplossing biedt, kan er alsnog naar de rechter worden gestapt. De rechter kan dan bevelen dat bepaalde acties worden stopgezet en kan hier een dwangsom aan verbinden. Eventueel kan de rechter ook een schadevergoeding opleggen.

Geluidsoverlast en conflicten omtrent overbouw

Volgens mediators hebben de meeste burenruzies vrij eenvoudige oorzaken. Bewust treiteren komt voor, maar is echt wel de uitzondering. Meestal zijn het heel banale zaken die na jaren beginnen op te hopen en die voor grotere frustraties zorgen. Mensen zitten de afgelopen tijd ook wat minder lekker in hun vel, door corona, door thuiswerken met de kinderen in de buurt, door hoge energiefacturen en dergelijke meer. Dat zorgt ervoor dat het lontje wat korter is geworden. Conflicten gaan vaak over geluidsoverlast, bijvoorbeeld door verbouwingen of de kinderen van de buren. Zeker in Amsterdam is geluidshinder een belangrijke bron van burenruzies. Het zijn gelukkig problemen die vaak eenvoudig op te lossen zijn.