Algemene Voorwaarden (NL)

Laatst bijgewerkt: 11/02/2021

Lees deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”, “gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de https://wijgaanverbouwen.info  website (de “dienst”) die wordt beheerd door B CONCEPTS (“wij”, “ons”, of “onze”).

Uw toegang tot en gebruik van de dienst is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de dienst.

Door gebruik te maken van de dienst gaat u ermee akkoord dat u volledig gebonden bent aan deze voorwaarden. Indien u het niet eens bent met enig deel van de voorwaarden, dan mag u geen gebruik maken van de dienst.

Accounts

Wanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons informatie verstrekken die te allen tijde juist, volledig en actueel is. Doet u dit niet, dan schendt u de voorwaarden, wat kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van uw account.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst en voor alle activiteiten of handelingen onder uw wachtwoord, ongeacht of uw wachtwoord bij onze dienst is of bij een dienst van een derde partij.

U stemt ermee in uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of van onbevoegd gebruik van uw account.

Intellectueel eigendom

De dienst en zijn originele inhoud, eigenschappen en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van B CONCEPTS en haar licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door B CONCEPTS.

B CONCEPTS heeft geen beheer over en neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat B CONCEPTS niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via een dergelijke website of diensten.

Wij raden u ten zeerste aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van alle websites of diensten van derden die u bezoekt.

Beëindiging

Wij kunnen de toegang tot onze dienst onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de voorwaarden schendt.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard nog na de beëindiging geldig zouden moeten zijn, blijven na de beëindiging geldig, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Wij kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief en zonder beperking indien u de voorwaarden schendt.

Bij beëindiging zal uw recht om de dienst te gebruiken onmiddellijk ophouden. Indien u uw account wenst te beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van de dienst.

Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard nog na de beëindiging geldig zouden moeten zijn, blijven na de beëindiging geldig, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, afwijzing van garantie, schadeloosstelling en beperking van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Het gebruik van de dienst is uitsluitend op uw eigen risico. De dienst wordt verleend op een “zoals het is” en “zoals beschikbaar” basis. De dienst wordt geleverd zonder garanties van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of verloop van de prestaties.

Geldend recht

Deze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflicterende wetten.

Het niet afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten die wij met betrekking tot de dienst zouden kunnen hebben.

Veranderingen

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Bij een wezenlijke herziening, zullen wij trachten dit ten minste 30 dagen van tevoren aan te kondigen. Wat een wezenlijke verandering is, wordt naar eigen goeddunken bepaald.

Door toegang te blijven houden tot of gebruik te blijven maken van onze dienst nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik meer te maken van de dienst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over de voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen.