Gemeente Utrecht '(Ver)bouwen en uw buren'

Gemeente Utrecht ‘(Ver)bouwen en uw buren’

Als u verbouwt, kan dat overlast geven voor uw buren. Het is normaal dat u en uw buren daar rekening mee houden. Als u verbouwt hebben u en uw buren allebei rechten.

Geschatte leestijd: 2 minuten

25 September 2020

Vertel uw buren van uw plannen

U krijgt vaak meer begrip van uw buren als u vooraf vertelt over uw plannen. Zij kunnen dan bijvoorbeeld rekening houden met tijden waarop u veel lawaai maakt. Of u past uw plannen iets aan zodat uw buren minder last hebben. Spreekt u uw buren niet veel of kent u ze niet zo goed? Dan kunt u ook een brief sturen.

Op welke tijden mag u aan het werk?

U mag verbouwen of slopen op maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 19.00 uur. Buiten deze tijden moet u een ontheffing aanvragen. Dat doet u bij het aanvragen van de omgevingsvergunning.

Muur of schutting tussen buren

De muur van een woning staat meestal op de grens van uw grond en de grond van uw buren. Dit geldt ook voor de schutting. In dat geval bent u allebei eigenaar van ‘uw helft’. U mag in uw helft balken en ankers plaatsen. U mag daarbij geen schade maken aan de helft van uw buren. Uw buren mogen eisen dat u vooraf hulp vraagt aan een vakman.

U mag iets bouwen tegen een muur die van u en uw buren samen is.

Zie ook Schutting, hek of heg neerzetten.

Werken op de grond van uw buren

Soms moet voor het werk aan uw woning de ladder of steiger op de grond van uw buren staan. Bijvoorbeeld als u wilt schilderen en uw huis staat direct naast de tuin van uw buren. Uw buren mogen dat niet weigeren. Maakt u schade bij uw buren? Dan moet u dit zelf betalen.

Water van daken en goten

Het water van uw daken en goten moet op uw eigen grond vallen. Dit mag ook op de openbare weg, behalve als de gemeente heeft gezegd dat dit verboden is.

Op het plaatje hiernaast is de schuur goed geplaatst: het uitstekende dak hangt boven eigen grond. Het regenwater wordt met een goot opgevangen en valt op de eigen grond.

Bouwwerk steekt uit

Het kan zijn dat een gedeelte van uw bouwwerk uitsteekt buiten uw eigen grond. Dit kan door een fout bij de bouw. Maar ook doordat bijvoorbeeld de fundering inzakt of een muur schuin gaat staan. Bij de burgerrechter kunt u toestemming vragen dit zo te laten. Hier moet u voor betalen.