Verbouwen en de buren

Verbouwen en de buren

Ladderrecht betekent dat je het erf van de buren mag gebruiken voor een verbouwing of voor onderhoud aan de woning.

Geschatte leestijd: 2 minuten

20 Maart 2020

Let erop dat de volgende spelregels gelden: 

  • Stel je buren er op tijd van op de hoogte dat je hun erf moet gebruiken.
  • Er is geen andere manier om je woning te verbouwen of te onderhouden dan door het erf van je buren te betreden.
  • Je moet eventuele schade bij buren door het gebruik van hun erf vergoeden.

Je buren mogen het ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor gewichtige redenen hebben. 

Privacy 

Ramen en bouwwerken als balkons en dakterrassen mogen niet binnen 2 meter van de erfgrens komen als ze direct (loodrecht) uitzicht hebben op het perceel van de buren. Dit mag wel als de buren toestemming hebben gegeven. Leg de toestemming goed vast, bij voorkeur in een notariële akte. Ondoorzichtige, vaststaande vensters als lichtinvalpunt zijn wel toegestaan binnen 2 meter.

Bouwexploit

Je buren kunnen voor de verbouwing een bouwexploit sturen. Hierin dringen ze bij je aannemer aan om voorzorgsmaatregelen te nemen bij de verbouwing en om een nulmeting te doen. De aannemer stelt dan vooraf de bouwkundige conditie van het huis vast. Bij schade kunnen jouw buren dan aannemelijk maken dat de schade door de verbouwing is ontstaan. Bovendien stellen jouw buren hiermee je aannemer bij voorbaat aansprakelijk voor eventuele schade die door de verbouwing ontstaat. 

Bezwaar 

Als je de vergunning hebt gekregen, kunnen buren gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn begint in het algemeen te lopen vanaf het moment dat de verlening aan jou is bekendgemaakt.